EXECUTION

Stichting Metamorfose creëert een gezonde en veilige omgeving waarin jongeren zich weer mens voelen, gewaardeerd en geliefd. Metamorfose werkt preventief.

 

- positieve aandacht;

- een luisterend oor;

- geloof in hun oneindige potentie. Geloof geeft hoop!

 

Door het stimuleren van interne motivatie is het mogelijk om gedragsverandering tot stand te brengen. Interne motivatie (zelfsturend vermogen) wordt vergroot door in de potentie van jongeren te geloven, hen verantwoordelijkheid te geven, hen te verbinden met positieve anderen (significant other) en vrijwilligheid.

Een omgeving waarin zij worden geïnspireerd om hun leven en dat van anderen op een gezonde wijze te transformeren. Hun gedachten en gevoelens worden positief beïnvloed om daarmee geluk en betekenis te creëren. Stichting Metamorfose maakt jongeren bewust van de kracht van een gezonde leefstijl en biedt hen de kans om hun talent te ontwikkelen en te ervaren vanuit een gezonde basis.

 

Stichting Metamorfose streeft er in geen enkel opzicht naar te lijken op de bestaande instanties binnen de jeugdhulpverlening. Metamorfose zal een waardevolle (preventieve) aanvulling zijn. Instanties  zijn onvoldoende effectief op het gebied van preventie; onder meer door het ontbreken van vertrouwen en het onvermogen om jongeren intensieve begeleiding te geven als gevolg van bureaucratie. De instanties prioriteren productie boven aandacht en protocollen, inventarisaties en planvorming boven er gewoon “te zijn” voor de jongeren. Stichting Metamorfose biedt veilige, gezonde plekken waar mensen worden verbonden door middel van gezonde (op)voeding, beweging, ontspanning (geestelijk welzijn) en stage en leerwerkmogelijkheden. Een warme huiskamer waar jongeren zich thuisvoelen, waar naar hen wordt geluisterd en in hen wordt geloofd. Jongeren kunnen met elkaar in gesprek over hun dromen en dagelijkse zorgen. Metamorfose zal met regelmaat sprekers uitnodigen die interessante inzichten overbrengen. Activiteiten op basis van muziek en dans, gezamenlijke maaltijden en mindfulness zullen structureel worden aangeboden. Rolmodellen vertellen hun  succesverhalen met daarin waardevolle levenslessen.

 

Betrokken jongeren zullen zich bewust worden van hun unieke eigenheid als rolmodel!

Stichting Metamorfose creëert zelfbewustzijn en ontketent het volledige potentieel van deelnemers. Met eigen succesverhalen inspireren deelnemers andere jongeren tot het ontwikkelen van talent en het maken van gezonde keuzes. Op die wijze wordt een gedeelte van de deelnemers binnen het platform gehouden in de rol van coach of supporter. Gezamenlijk creëren  we een gezonde gemeenschap op basis van vertrouwen, waarin zin- en betekenisgeving belangrijke waarden zijn.

 

Gekoppeld aan de locatie Rotterdam-Zuid is de locatie Streefkerk. Beide locaties bestaan uit een combinatie van gezondheid(preventieprogramma), veiligheid (begeleid wonen) en talentontwikkeling(ondernemen). Langs de verbinding-as “stad-streek” creëert Stichting Metamorfose kansen op talentontwikkeling en ervaren.

 

Horeca vormt eveneens een vast onderdeel van het Metamorfose concept. De B&B neemt jongeren mee in al haar processen.

 

Stichting Metamorfose gebruikt panden die opgeknapt dienen te worden. Bij de renovatie van de panden worden duurzame en natuurlijke materialen gebruikt. Dit proces biedt jongeren, onder leiding van professionele rolmodellen, de mogelijkheid op stage- en werkplekken.

 

Stichting Metamorfose vraagt van begin af aan input van jongeren. Het platform wordt gecreëerd met jongerenklankbordgroep. Een aantal jongvolwassenen wordt meegenomen in de gehele planvorming en de latere uitvoering van het plan. Deze jongvolwassenen doen zo waardevolle ervaring op en kunnen deze vervolgens delen met anderen. In de toekomst worden jongeren van het eerste uur ingezet om het platform verder uit te rollen.

 

Een onderzoek wordt opgezet naar de invloed van het (preventieve) leefstijlprogramma op gedragsproblematiek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door jonge academici, afkomstig van de Erasmus universiteit en de hogeschool Leiden.

 

Stichting Metamorfose wil binnen tien jaar een begrip zijn binnen gezondheid en veiligheid. De diensten binnen stichting Metamorfose zijn reproduceerbaar, nationaal en internationaal met locaties in oa. Rotterdam en op Curacao. In onderlinge verbinding creëert het platform internationale kansen op ontwikkelen en ervaren voor jongeren in de leeftijd van 14-25 jaar. Jongeren die hun roeping vinden binnen Stichting Metamorfose, zullen er hun vaardigheden doorontwikkelen binnen nieuw te openen locaties alwaar zij de missie van Stichting metamorfose uitdragen. Afstand is relatief en wereldwijde successen worden binnen het online platform gedeeld om nóg meer jonge mensen te bereiken en inspireren. Gezonde en veilige plekken waar jongeren zichzelf kunnen zijn…

 

In 2018 wordt gestart met drie intakes van 12 jongeren. In maart, juni en september. De hogeschool van Leiden doet onderzoek naar de effectiviteit van het programma. Metamorfose wil in overleg met gemeenten Rotterdam en Molenwaard over deelname in de aanbesteding/onderaanbesteding in 2018. Daarnaast wordt momenteel verkend of er per 2018 een contract met zorgverzekeraars kan worden afgesloten.

Social impact bonds worden gezien als een potentiële vorm van financiering.

 

<

Copyright 2015. All Rights Reserved. Studio Heartbeat