PREVENTIEPROGRAMMA

LEEFSTIJLPROGRAMMA (duur 36-40 wk)

 

Gedurende 36-40 weken (rebirth) wordt de jongere intensief begeleid bij ontwikkelingstaken die om ondersteuning vragen. Waar nodig zal externe begeleiding/behandeling worden ingekocht.

 

Meerdaagse intake- zorgprogramma op maat- effectieve nazorg

Middels een leefstijlprogramma voor marginale jongeren in de leeftijd van 14-25 jaar vinden deelnemers zingeving en betekenis.

Het programma is een combinatie van 4 onderdelen:

1. mindfulness & Kokoro-Yoga  (gecertificeerde trainer Radboud Universiteit);

2. Neurofeedback (neuro optimal);

3. Diëtist & lifestylecoaching;

4. Stage en leer- en werktrajecten (binnen het netwerk aan bedrijven, instanties, rolmodellen en betrokken burgers)

 

Met deze peilers worden deelnemers voorzien van dagbesteding (max. 4 d/w).

 

Mindfulness

Metamorfose werkt samen met een mindfulnessdocent van de Radboud Universiteit.

Mindfulness combineert moderne psychologische inzichten met oude en beproefde vormen van meditatie en yoga. Mindfulness is niet gebonden aan een bepaalde religieuze context, maar kan worden ingezet op een makkelijk toepasbare, praktische manier. Mindfulness wordt getraind met behulp van meditatietechnieken die zich bijvoorbeeld richten op de adem of op ons lichamelijk bewustzijn.

Veel mensen die een training gevolgd hebben vertellen beter gebruik te kunnen maken van hun vermogen om vanuit kracht en wijsheid om te gaan met alles wat zich in het leven voordoet (Radboud Universiteit, 2016)

 

Kokoro-Yoga

Wanneer je van mening bent dat yoga enkel wat ontspannen rekken en strekken is voor dames, dan ben je niet de enige. Slechts een enkeling is zich bewust van het feit dat yoga is gecreëerd voor strijders, militair en spiritueel, om hun lichamen te versterken tijdens perioden van intensieve groei of uitdaging. Kokoro-Yoga is gebaseerd op deze traditie. Kokoro betekent letterlijk ‘hart of hartstocht’. Het is samenvoegen van de strijder’s hart en geest met klassieke fysieke houdingen, die het lichaam op krachtige wijze transformeren.

 

Neurofeedback: Neurofeedback is gebaseerd op de principes van operante conditionering. Operante conditionering is een techniek waarbij gedrag wordt beïnvloed door middel van beloning en straf. In het geval van neurofeedback wil men de hersengolven beïnvloeden door tijdens de behandeling een beloning te geven aan het brein/de hersenen (bijvoorbeeld door middel van een geluidje of filmpje) elke keer als de hersengolven het gewenste patroon laten zien.

Na een intensieve behandelperiode is iemand ook buiten de behandelsetting in staat om de juiste hersengolven te produceren en kunnen deze veranderingen permanent worden (vergelijk dit met leren fietsen: als je het eenmaal kan, verleer je het nooit meer). Met neurofeedback kan antisociaal gedrag als gevolg van diverse onderliggende stoornissen positief worden beïnvloed.

 

Voedings- en bewegingsadvies: Metamorfose beschikt over ruime kennis over en ervaring met gezonde leeftstijl en wil deze kennis en ervaring graag delen. In het netwerk bevinden zich diëtisten, orthomoleculaire voedingsadviseurs en specialisten op het gebied van voedingssuppletie.

 

Jobcoaching

Binnen het programma is ruimte voor stage en leerwerktrajecten. Jobscoaches en rolmodellen ondersteunen jongeren bij het vinden van dagbesteding en begeleiden deelnemers tijdens hun stage of leerwerktraject bij praktische zaken als rooster, voortgangsgesprekken, enzovoorts. Na positief doorlopen traject zal de deelnemer een certificaat ontvangen voor bij het cv. Hiermee bevestigt Stichting Metamorfose de positieve ontwikkeling van de jongere en dient als referent voor toekomstige werkgevers.

 

Start-up support (meet & greet inspiration)

Jongeren worden om tafel gebracht met rolmodellen, deskundigen en motivators om hun doel waar te maken. Wanneer een jongvolwassene bijvoorbeeld een dansschool wil starten, benadert Metamorfose een zakelijk adviseur, een dansschool eigenaar en potentiële investeerder uit het netwerk. Gezamenlijk inventariseren we de mogelijkheden en ontwerpen een stappenplan met de deelnemer.

 

Intake

Kracht-verbondenheid-toewijding

Een meerdaagse intake in samenwerking met oud-marniers  heeft als voordeel dat je deelnemers onder verschillende omstandigheden kan faciliteren bij het ontdekken van hun krachten en vaardigheden. Een meerdaagse in samenwerking met oud-marniers is de ideale start van een effectief leefstijlprogramma. Binnen de structuur van defensie wordt de mogelijkheid geboden om zelfvertrouwen en veerkracht te vergroten en voedende sociale relaties op te bouwen. De meerdaags is geen “drillkamp” waarin jongeren worden afgebroken. De nadruk ligt juist op het ontdekken van eigen talent en passie binnen een gestructureerde omgeving. Eigen ontwikkeling en groei. “Be the best you can be”.

 

Dagindeling

Structuur maar vrijheid, richting maar ruimte.

Deelnemende jongeren komen aan het begin van de dag samen binnen één van de  locaties van Metamorfose (bijv. Streefkerk of Rotterdam)  en genieten daar gezamenlijk van een verantwoord ontbijt met bijbehorende suppletie. Daarna vangt het ochtendprogramma aan. ’s middags wordt er gezamenlijk geluncht, waarna het middagprogramma aanvangt. De jongeren krijgen dagelijks, onder begeleiding van rolmodellen, structuur en richting aangeboden, maar wel met ruimte en vrijheid. Jongeren worden verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen traject, vrijwillig maar niet vrijblijvend. Door kleinschaligheid blijft de kwaliteit gewaarborgd. Mentoren/rolmodellen ondersteunen maximaal 7 jongeren tijdens het basisprogramma. De activiteiten vinden plaats onder leiding van specialisten op het betreffende gebied.

 

Nazorg

Nazorg werkt alleen als je het geen nazorg laat zijn. Een “nazorgtraject” is eindig. Stichting Metamorfose streeft met haar fysieke locaties en onlineplatform naar het creëren van duurzame sociale relaties.

 

Na het basisprogramma stromen jongeren die voldoende draagkracht hebben uit, maar blijven steun van de betreffende mentor/rolmodel behouden, totdat de de deelnemer voldoende zelfvertrouwen, veerkracht en positieve relaties heeft om zijn leven zelfstandig in te richten. Jongeren worden geïnspireerd om zich te verbinden aan het gezondheidsplatform om zo een vangnet te hebben en steun te krijgen en geven. Vrijwilligers in de vorm van studenten, rolmodellen en betrokken burgers houden een vinger aan de pols, totdat deelnemers genoeg kracht hebben om op eigen benen te staan. Deelnemers aan het leefstijlprogramma worden geïnspireerd om na afloop zelf als rolmodel in het netwerk te fungeren. On- en offline worden op deze manier succesverhalen gedeeld en krijgen jongeren altijd de kans om steun te zoeken binnen de Metamorfose movement.

 

<

Copyright 2015. All Rights Reserved. Studio Heartbeat