SKILLS & EXPERIENCE

ONDERWIJS

 

PRIMAL BLUEPRINT

California — Primal Health coaching, okt-dec 2016

 

NATURA FOUNDATION

Numansdorp — Orthomoleculaire voedingsleer, jan-nov 2016

 

ERASMUS UNIVERSITEIT

Rotterdam — Criminologie, 2011-2015

 

POLITIEACADEMIE

‘s- Gravenhage — opleiding tot politiemedewerker, 2007-2010

 

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Fysiotherapie — 1998-1999

 

 

ERVARING

 

Jeugdbeschermer/Jeugdreclasseerder 2012-heden

 

In december 2012 startte ik bij het team dubbele maatregel van Bureau Jeugdzorg Haaglanden. Ik voerde regie over het hulpverleningstraject van twaalf jongeren binnen een civiel en strafkader.  Mijn streven was om de maatregels optimaal op elkaar af te stemmen om de ontwikkeling van het kind en de bescherming van de  maatschappij te waarborgen. Hierbij zocht ik de samenwerking met meerdere ketenpartners. Aan de hand van een plan van aanpak werkte  ik methodisch aan het opheffen van ontwikkelingsbedreigingen en het verminderen van recidive. Ik voorzag de Raad van de Kinderbescherming en de kinderrechter van (straf)advies en werkte nauw samen met wijkagenten en jeugdrechercheurs van politie. Ik verbreedde mijn kennis tijdens de functiescholing Jeugdbeschermer, crossover Jeugdreclassering, voogdijtraining, de training schoolverzuim en de training Landelijk instrumentarium Jeugdstrafrechtketen.

 

Medewerker basispolitiezorg 2007-2012

 

Na mijn diensttijd stroomde ik in bij politie Haaglanden. Ik werkte vijf jaren in het multi-etnische verzorgingsgebied van politiebureau De Heemstraat en raakte gefascineerd door de leefwijze van een veelvoud aan etniciteiten. Ik specialiseerde me in jeugdproblematiek, een van de prioriteiten van het Korps Haaglanden. Ik initieerde een drietal interventies waarmee ik mijn bijdrage leverde aan de aanpak van 12- problematiek en de bejegening van jongeren. Ik ging het gesprek aan met jongeren op straat om te zoeken naar het waarom achter hun gedrag. Ik zocht de samenwerking met de afdeling Leerplicht van gemeente Den Haag.  Politie en Leerplicht hielden gezamenlijk poortcontroles op basisscholen en trokken de wijk in om     spijbelende jongeren in kaart te brengen en schoolverzuim terug te dringen. Op een basisschool in de Schilderswijk werkte politie samen met de intern begeleider, GGZ, maatschappelijk werk, Leerplicht en de afdeling preventie van gemeente Den Haag. Doel was om de  informatie- en vertrouwenspositie te verbeteren. Ten derde zocht ik de samenwerking met de Politieacademie, gemeente Den Haag, Het Stagehuis Schilderswijk en twee toneeldocenten. Samen implementeerden wij een themadag jeugd binnen de politie opleiding, waarin we jongeren uit Den Haag centrum en politieaspiranten nader tot elkaar lieten komen in de veilige omgeving van het toneel. Dit werkte wederkerig; aspiranten van politie deden     waardevolle kennis op over de bejegening van jongeren en de jongeren kregen een opleiding tot trainingsacteur en een waardevol certificaat van de Politieacademie om toe te voegen aan hun cv. Ik fungeerde als intermediair tussen politie en jongeren.

 

Korps Mariniers 1-2000 t/m 8-2007

 

In januari 2000 volgde ik mijn basisopleiding tot marinier in Rotterdam. Ik zoek binnen al mijn werkzaamheden naar mijn meerwaarde en betekenis. Ik specialiseerde me na twee jaren in de functie van kikvorsman en werkte een aantal jaren als operator binnen een anti-terreur eenheid van Special Forces Nederland.  Hiervoor volgde in een van de zwaarste opleidingen binnen defensie. Ik kreeg er een ijzeren discipline mee en leerde er individueel en in teamverband werken onder zeer zware omstandigheden in binnen- en buitenland. Kracht, toewijding en gezamenlijkheid!

 

<

Copyright 2015. All Rights Reserved. Studio Heartbeat