WOONSUPPORT

Metamorfose is jouw mogelijkheid om je eigen vleugels uit te slaan op weg  naar zelfstandigheid vanuit een veilige en gezonde leefomgeving. Tussen de 18-25 jaar? Op zoek naar jouw flow? Gebruik de kansen binnen ons netwerk aan bedrijven, scholen en rolmodellen om je talent te ontwikkelen en ervaring op te doen.

 

Kom langs bij Noah waar je jezelf kunt zijn, waar je wordt gezien, naar je wordt geluisterd en er in je wordt geloofd!

 

Flow is een stemmingstoestand die zich voordoet wanneer je het gevoel hebt dat de uitdaging die je aangaat precies in evenwicht is met je vermogen tot handelen…

 

Metamorfose vult de niche die is ontstaan na de transitie van jeugdhulp naar de gemeente. Er zijn momenteel lange wachtlijsten en te weinig woonplekken voor jongeren die volwassenheid bereiken. Wij benaderen particulieren die hun eigendom ter beschikking willen stellen aan Stichting Metamorfose. Eigenaren ondersteunen  een positief initiatief in hun eigendom en jongeren vinden hun noodzakelijke zelfstandige woonplek. Jongeren worden per twee of drie in een woning geplaatst. Studenten wordt de mogelijkheid geboden om gedurende één schooljaar kosteloos te wonen in een van de woningen van Metamorfose. Op voorwaarde dat deze student als supporter fungeert voor de jongvolwassene die deelneemt aan het begeleid wonen. Bijvoorbeeld in de rol van wekkercoach of mentor.

 

Naast nieuw op te zetten locaties werkt Metamorfose vanuit een gezonde en veilige hoofdlocatie waar de diensten van Metamorfose worden gecombineerd.

 

Wanneer nodig kan de deelnemer in het begeleid woontraject ook gebruik maken van de mogelijkheden binnen het leefstijlprogramma  dat eveneens vanuit de Stichting wordt aangeboden.

 

Het M-team

Een multidisciplinair team bestaande uit een renovatie-architect, planoloog en interieur en stylingtalent.

 

De diensten van het M-team worden aangeboden aan pandeigenaren die hun eigendom willen opknappen en voorzien van woonbestemming. De jongeren die de renovatie uitvoeren, onder leiding van professionele rolmodellen,  gaan wonen in het pand wat zij zelf hebben opgeknapt. Met pandeigenaren worden afspraken gemaakt over huurprijs en termijn dat hun pand deze bestemming mag hebben. Tijdens het verblijf van Metamorfose jongeren, zullen zij gekoppeld worden aan een mentor/rolmodel om hen te begeleiden naar zelfstandigheid. Het M-team is onderdeel van de missie om “ gouden handjes” te ontdekken en ontwikkelen. Er is een tekort aan vakmensen in onze huidige diensten maatschappij. Metamorfose speelt op dit tekort in door jongeren gouden handjes in hun kracht te zetten. Tevens zullen bedrijven worden benaderd om te verkennen welke vaardigheden behoefte is om een grotere kans te maken op een baan.

 

Agenda Methode

Jongeren die hulp nodig hebben bij het structureren van hun dagelijks leven worden ondersteund met de agendamethode. Hiermee worden afspraken genoteerd in een agenda en ziet de wekkercoach erop toe dat de jongere zijn afspraken leert nakomen. In de eerste fase zullen jongeren aan de hand worden meegenomen naar afspraken, school of werk en vaardig worden gemaakt in het optimaal voorbereiden van afspraken of verplichtingen. Het doel is om hen binnen 36-40 weken te leren om hun leven zelfstandig te structureren.

 

Wekkercoaching

Uitermate geschikt voor hardnekkige schoolverzuimers. Jongeren die moeite hebben om tijdig uit bed te komen, worden door een van de lifecoaches gewekt en naar school begeleid. Net zolang tot zij dit zelfstandig kunnen. Samenwerking met onderwijsinstanties en Leerplicht is hierbij essentieel.

 

Intake

Geinteresseerden die zich aanmelden voor een leefstijltraject zullen worden geïnterviewd door minimaal twee personen. Doel is om de zorgen binnen ieder leefgebied in kaart te brengen en te prioriteren welke zaken eerst worden aangepakt.

De mogelijkheden tot vergoeding van het verblijf worden inzichtelijk gemaakt en het netwerk wordt in beeld gebracht. Tot slot wordt de hulpvraag verduidelijkt.

 

Privacy/dossiervorming

Metamorfose werkt met een automatiseringssysteem specifiek voor deze sector. Binnen dit systeem worden dossiers op verantwoorde wijze aangemaakt, worden zorgovereenkomsten opgeslagen en facturen opgemaakt en verzonden.

 

Contact met ouders en behandelaars

Periodiek vindt een evaluatie plaats, bij voorkeur met ouder(s) en betrokken instanties.

 

Klachten

Er is een klachtenprotocol beschikbaar, evenals een agressieprotocol

 

Huisregels

Tijdens de intake worden de huisregels besproken met de deelnemer. Deze dienen te worden ondertekend. Gedrag dat niet overeenkomt met de overeen gekomen huisregels leidt tot uitsluiting van het woontraject.

 

Evaluatiemomenten

Twee maal per jaar zal het plan van aanpak worden geëvalueerd met alle betrokkenen. Zorgen en krachten worden inzichtelijk gemaakt, waarna de doelen worden aangepast of afgesloten. Gedurende het verblijf zal het plan van aanpak dienen als leidraad voor de begeleiding. Dit betreft een dynamisch document, wat voortdurend wordt bijgewerkt.

 

Resultaten

Metamorfose streeft naar reguliere uitstroom binnen 36-40 weken (rebirth). Adolescenten verlaten het programma als herboren! Boven alles is het programma op maat.  Deelnemers die minder tijd nodig hebben, stromen voortijdig uit. Zij die meer tijd nodig hebben, kunnen langer gebruik maken van de begeleiding.

 

<

Copyright 2015. All Rights Reserved. Studio Heartbeat